Akademik Türkçe dersi yabancı uyruklu öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır.

The Academic Turkish course was prepared to improve the reading and writing skills of foreign students.

Tüm Duyurular