Azami Öğrenim Sürelerini Tamamlayan Öğrencilerin Türkçe 1 ve Türkçe 2 Sınav Tarihleri

Azami Öğrenim Sürelerini Tamamlayan Öğrencilerin Türkçe 1 ve Türkçe 2 Sınav Tarihleri
 
30 Mart 2022 Çarşamba günü 
 
12.00-12.30  TDB1031 kodlu Türkçe 1 ve
 
12.30-13.00  TDB1032 kodlu Türkçe 2 derslerinin sınavları Taş(Kışla) Binası B-2031 nolu derslikte yapılacaktır.
 
Öğrencilerin belirtilen saatlerden 15 dakika önce sınav salonlarında hazır bulunmaları önemle duyurulur.
Tüm Duyurular