Sıkça Sorulan Sorular

S. TDB1031 kodlu Türkçe 1 dersi bahar döneminde açılacak mı?

C. TDB1031 kodlu Türkçe 1 dersi güzdönemi dersidir, bahar döneminde Türkçe 1 dersi açılmaz. Mezun durumdaki öğrenciler farklı üniversitelerden dersi alabilirler.

 

S. TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi güz döneminde açılacak mı?

C. TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi bahar dönemi dersidir, güz döneminde Türkçe 2 dersi açılmaz. Mezun durumdaki öğrenciler farklı üniversitelerden dersi alabilirler.

       

S. Türkçe 1 dersini almadan Türkçe 2 dersini alabilir miyim?

C. Evet alınabilir.

 

S. Türkçe 1-2 dersleri nasıl verilmektedir?

C. Normal dönemlerde derslerimiz çevrimiçi ve yüz yüze olarak 2 seçenekli verilmektedir. Pandemi döneminde tüm derslerimiz çevrimiçi verilmektedir.

 

S. Çevrimiçi derslerde, dersi kayıttan izlediğim zaman devam etmiş sayılıyor muyum?

C. Çevrimiçi derslerde ders programınızdaki gün ve saatte öğretim elemanımız tarafından ders canlı olarak verilmektedir. Sadece dersi canlı izlendiğinizde sistem tarafından yoklamada var olarak kaydedilirsiniz. Kayıttan izlenmesi öğrencilerimiz için açılan alternatif bir sistemdir, yoklama alınmaz.

 

S. Türkçe 1-2 dersleri kredisiz, bazı durumlarda kredili geçiyor, hangi durumlarda kredisi sayılıyor?

C. Türkçe 1-2 derslerinin yerel kredisi 0, AKTS kredisi 2’dir. AKTS kredisi yurt dışı lisans programlarında(Erasmus vd.) geçerlidir.

 

S. Türkçe 1-2 derslerinin sınavları nasıl yapılıyor?

C. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerde dersin yıl içi ve yıl sonu sınavları yüz yüze yapılmaktadır. Sınav öncesinde öğrenci derslik listeleri ve sınav programı www.tdb.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerimizin belirtilen dersliklerde sınavlarına girmeleri çok önemlidir. Eğer farklı derslikte sınava girerler ise sınav kâğıtları karışabilir veya kaybolabilir. Bu durumdan ötürü gerçekleşen sınav mağduriyetinden bölümümüz sorumlu değildir. Lütfen sınavdan önce sınav yerinizi ve sınav programınızı öğreniniz.

 

S. Ders kayıt döneminde öğrencinin bölümüne açılan Türkçe 1-2 ders grubu haricinde farklı gruplardan ders alabilir miyim?

C. Evet, Türkçe 1-2 dersi bağımsız ders kaydı döneminde farklı şubelerden alınabilir. Öğrenci Bilgi Sisteminde(OBS), ders kayıt sekmesinde, Fakülte sekmesini açarak gelen menüden başka Fakülte seçilerek (Örn:İnşaat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi vd.)  o fakülteye açılmış Türkçe 1-2 ders şubelerini görebilir ve dersi ekleyebilirsiniz.

 

S. Derslerin 0 İngilizce verildiği programda okuyorum. Fakat Türkçe 1-2 dersi Türkçe olarak veriliyor. Bu sorunu giderebilir misiniz?

C. Türkçe 1-2 derslerimiz, tüm programlarda Türkçe olarak verilmektedir. İngilizce olarak verilmemektedir.

 

S. Ders kayıt döneminde Türkçe 1-2 derslerinde kapasite/kontenjan artırımı yapılıyor mu?

C. Çevrimiçi derslerde Uzaktan Eğitim Yönetmeliğine göre grup kapasitesi 150 ile sınırlı olduğu için kapasite artırımı yapılmıyor, yüz yüze derslerde sınıf kapasitesine göre kapasite artırımı yapılıyor. Pandemi döneminde tüm dersler çevrimiçi olduğu için tüm gruplarımızda kapasite artırımı yapılıyor.

 

S. Sosyal seçimlik derslerinde TDB4031 kodlu Güzel Konuşma ve Diksiyon, TDB4041 kodlu Türk Öykü Romanı, TDB4051 kodlu Akademik Türkçe ve TDB4061 kodlu Yeditepe İstanbul derslerinde kapasite/kontenjan artırımı yapılıyor mu?

C. Dersin yürütücüsü olan öğretim elemanımız tarafından kapasiteler belirlenmektedir. Artırım öğretim elemanımızın dersi etkili işlemesini engellemeyecek oranda taraflarınca onaylanarak karar verilmektedir.

 

S. Derslerde devamsızlık alınıyor mu?

C. Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizce %70 oranında devamsızlık alınır. Pandemi döneminde bu oran %50'ye düşürülmüştür.  Çevrimiçi derslerde derse katılım/yoklama sistem tarafından kaydedilmektedir. Daha önce dersi almış ve F0 ile kalmamış olan öğrencilerimiz devamsızlıktan muaftır. Fakat bu durum öğretim elemanlarımızca takip edilemeyeceği için öğrencilerimizin durumlarını dersin öğretim elemanına bildirmesi gerekmektedir.