ÖZGÖREV ÖZGÖRÜŞ

Vizyon:


Çağdaş anlamda donanımlı, açık fikirli, yeniliklere açık, alanında yeni ufuklar açabilen, tüm ölçeklerde Türkiye'de ve dünyada aranan bilim insanları yetiştirmek.

Misyon:

Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle,

Sağlam Türk dili bilgisine sahip, bilime, devlete ve topluma yararlı olan, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda kendini sürekli yenileyen, ahlaki sorumluluk taşıyan ve yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı olan öğrenciler yetiştirmek.

Yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla,

  • Türk dili ile ilgili sorunlara çözümler üreten,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinlikleri sürdürerek bilimin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan,
  • Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir bölüm olmaktır.