Bölüm Hakkında

 

 

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

Bölümün amacı:

Bölümümüz Rektörlüğe bağlı bir birim olup üniversite genelinde zorunlu Türk Dili derslerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Bölümümüzün kendi öğrencisi bulunmadığı gibi yüksek lisans ve sonrası programı da yoktur.
 
YÖK’ün çerçeve programı gereği, iki dönem içerisinde ikişer saatlik dersler aracılığıyla üniversitemiz öğrencilerine verilecek Türkçe derslerini düzenlemektedir. Bu derslerde Türkçenin kısa tarihine ve genel işleyiş kurallarına ana hatlarıyla yer verilmektedir.


Derslerde Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yine dersler aracılığıyla dil bilinci, okuma beğenisi ve alışkanlığı, temel yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, daha geniş bir sözvarlığının kazanımını amaçlamaktadır.


Derslerin amaçlarından biri de örnek edebi ve güncel metinlerin okunması, yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin iletilmesidir.
Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslek dışı metinleri sorunsuz okuyabilme, başarılı sözlü ve yazılı anlatım,temel yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, yazılı ve sözlü anlatımda özgüven ve yaratıcılık, öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel Türkçeyi yetkinlikle kullanarak araştırma, küme çalışması, yorum yapabilme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi de yine bu derslerde yer verilecek konuların başında gelir.